• Tiếp nhận MBA 40MVA phục vụ dự ...

  Ngày 18.06.2014
  Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cho dự án “Nâng công suất TBA 110kV Cầu Đỏ” từ hai MBA 25MVA lên thành một MBA 25MVA và một MBA 40MVA, Công ty Điện lực Đà Nẵng tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị, đảm bảo đóng điện đúng tiến độ đề ra.
 • Đóng điện thành công MBA 40MVA Trạm ...

  Ngày 18.06.2014
  Ngày 14/6/2014, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) thi công hạng mục quan trọng nhất của dự án “Nâng công suất Trạm biến áp (TBA) 110KV Cầu Đỏ - E12”, thay thế máy biến áp (MBA) T2 25MVA-110/22kV bằng MBA mới có công suất 40MVA và tổ chức nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành.
 • Hội Thảo giới thiệu sản phẩm Thiết ...

  Ngày 18.03.2014
  trong tháng 3/2014 Hải Vân Nam cùng với Công ty 3M Vieetj Nam chức hội thảo giới thiệu sản phẩm thiết bị điện 3M tại Miền Trung
 • Cung cấp vật tư thiết bị và ...

  Ngày 09.01.2016
  Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt tại Thủy Điện Tả Trạch ...