TIN TỨC | Bản tin công ty

Ngày 24/01/2014
Dùng đúng cách bóng đèn compact sẽ tốt và bền Chính những thói quen trong khi sử dụng, cách bảo quản bóng đèn chưa đúng cách của người tiêu dùng đã dẫn đến việc giảm tuổi thọ và độ chiếu sáng của bóng đèn compact. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích giúp bạn sử dụng bóng đèn compact được bền và tốt.